Starty w biegach OCR | Part 1 – mój początek

Starty w biegach OCR | Part 1 – mój początek

OD 2014 roku startuję w biegach OCR! Żeby było jasne - robię to tylko po to, żeby bawić się na przeszkodach! Bieganie to konieczność, której nie da się pominąć, ale jak wiem, że za kilkaset metrów będzie kolejna przeszkoda to się zapominam i…. biegnę nawet dość...